top of page

PT SERVICES

PT2Home บริการกายภาพบำบัดนอกสถานที่

โดยทีมนักกายภาพบำบัดผู้มีใบประกอบวิชาชีพ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด

ทีมงานของเราจะทำการประเมิน เพื่อออกแบบการรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละท่านที่บ้านของท่านเอง

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อิสระแห่งการเคลื่อนไหว ของคุณและคนที่คุณรัก

บริการของเรา

 

ตรวจประเมิน วินิจฉัย ออกแบบการรักษา ให้การรักษาด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ได้รับมาตรฐาน FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา คุณภาพเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำ จึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ท่านจะได้รับ รวมถึงการรักษาแบบหัตถการ (Manual Therapy)

พิเศษ!!

รับโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอาการของท่าน (Home Program) โดยโปรแกรมการออกกำลังกายจะมีการปรับเปลี่ยนตามพัฒนาการที่ดีขึ้นในแต่ละครั้ง เพื่ออาการที่ดีขึ้นในระยะยาว ท่านจะได้รับข้อแนะนำในการปฎิบัติและดูแลตนเองที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีกในอนาคต

ข้อดีของการกายภาพบำบัดที่บ้าน

 

1. สามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ ที่สะดวกในการรับการรักษาได้เอง

2. ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง

3. ลดภาระของผู้ดูแล กรณีที่เคลื่อนไหวลำบาก

4. ลดการติดเชื้อแทรกซ้อนเนื่องจากการเดินทาง หรือ รักษาร่วมกับผู้ป่วยอื่นที่โรงพยาบาล

5. รับคำแนะนำในการดูแลตนเองอย่างใกล้ชิด และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของท่านเอง

6. การรักษาที่ยืดหยุ่นตามอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจริง

กายภาพบำบัด Ultrasound อัลตร้าซาวด์ พกพา IF TENs PT EMS ES Electrical Stimulation กระตุ้นไฟฟ้า ลดอาการปวด ประหยัด คุ้มค่า ราคาถูก รับประกัน กล้ามเนื้ออักเสบ เจล อัลตร้าซาวด์ Electrode ขั้วไฟฟ้า กายภาพบำบัดที่บ้าน ปวดหลัง เข่าเสื่อม ออฟฟิสซินโดรม หมอนรองกระดูก ข้อเท้าแพลง นิ้วล็อค ปวดคอ เปิดท่อน้ำนม ไมเกรน ปวดหัว ชามือ

bottom of page